مشاغل آزاد

مشاهده بر اساس


توضیحات
رزرواسيون قطار با مدرک مربوطه - خانم و یا آقا-بیشتر از 20 ساله - 1 سال سابقه
حقوق : توافقی + بیمه
بزرگمهر دنیا
مشاهده اطلاعات تکمیلی
ثبت درخواست
مشارکت ، اجاره کانترخارجي - خانم و یا آقا-بیشتر از 20 ساله - 2 سال سابقه
حقوق : توافقی + بیمه
سفر برتر
مشاهده اطلاعات تکمیلی
ثبت درخواست
کارمند تور بلیط سیستمی داخلی - خانم-20 ساله - 1 سال سابقه
حقوق : توافقی + بیمه
ایلیا گشت پارس
مشاهده اطلاعات تکمیلی
ثبت درخواست